Hải sản Phú Quốc

 • Bạn vừa mới bỏ sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cá Bớp Phú Quốc

  Cá Bớp Phú Quốc

  Giá: Liên hệ
 • Bạn vừa mới bỏ sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cá Diễn Phú Quốc

  Cá Diễn Phú Quốc

  Giá: Liên hệ
 • Bạn vừa mới bỏ sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cá Giỏi Phú Quốc

  Cá Giỏi Phú Quốc

  Cá Giỏi Phú Quốc đánh bắt trong ngày. Số lượng có hạn.
  Hàng đặt trước, giá thay đổi theo ngày.
  Vui lòng liên hệ 0907 887 567 để biết giá.

  Giá: Liên hệ
 • Bạn vừa mới bỏ sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cá Sòng Phú Quốc

  Cá Sòng Phú Quốc

  Giá: Liên hệ
 • Bạn vừa mới bỏ sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cá Trích phi lê Phú Quốc

  Cá Trích phi lê Phú Quốc

  Cá Trích phi lê Phú Quốc đánh bắt trong ngày. Số lượng có hạn.

  Hàng đặt trước, giá thay đổi theo ngày, vui lòng liên hệ 0907 887 567 để biết giá.

  Giá: Liên hệ
 • Bạn vừa mới bỏ sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Khô cá Nhồng Phú Quốc

  Khô cá Nhồng Phú Quốc

  Giá: Liên hệ
 • Bạn vừa mới bỏ sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mực nang Phú Quốc

  Mực nang Phú Quốc

  Giá: Liên hệ
 • Bạn vừa mới bỏ sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mực trứng Phú Quốc

  Mực trứng Phú Quốc

  Mực trứng Phú Quốc đánh bắt trong ngày. Số lượng có hạn.

  Hàng đặt trước, giá thay đổi theo ngày, vui lòng liên hệ 0907 887 567 để biết giá.

  Giá: Liên hệ
 • Bạn vừa mới bỏ sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Ốc Giác Phú Quốc

  Ốc Giác Phú Quốc

  Ốc Giác Phú Quốc đánh bắt trong ngày. Số lượng có hạn.

  Hàng đặt trước, giá thay đổi theo ngày, vui lòng liên hệ 0907 887 567 để biết giá.

  Giá: Liên hệ
 • Bạn vừa mới bỏ sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Ốc Nhảy Phú Quốc

  Ốc Nhảy Phú Quốc

  Ốc Nhảy Phú Quốc đánh bắt trong ngày. Số lượng có hạn.

  Hàng đặt trước, giá thay đổi theo ngày, vui lòng liên hệ 0907 887 567 để biết giá.

  Giá: Liên hệ
 • Bạn vừa mới bỏ sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Tôm Tích Phú Quốc

  Tôm Tích Phú Quốc

  Tôm Tích Phú Quốc đánh bắt trong ngày. Số lượng có hạn.

  Hàng đặt trước, giá thay đổi theo ngày, vui lòng liên hệ 0907 887 567 để biết giá.

  Giá: Liên hệ