Combo Cafe Lanzar – Giai Điệu Trữ Tình

Combo Cafe Lanzar – Giai Điệu Trữ Tình

180.000 

  • Mô tả

Mô tả

1 gói R&B 250 gr
Thành phần: 70% arabica và 30% robusta Dalat

1 gói Jazz 250 gr
Thành phần: 100% arabica Dalat