Mascara Majolica Majorca Lash King

Mascara Majolica Majorca Lash King

Mascara trang điểm làm dày và cong mi, giúp biến hàng mi của bạn từ ngắn và mỏng trở nên dày dặn và cong vút.

340.000 

  • Mô tả

Mô tả

Mascara trang điểm làm dày và cong mi, giúp biến hàng mi của bạn từ ngắn và mỏng trở nên dày dặn và cong vút.